Nákupní řád

Podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Pneuservisy.cz se řídí platnou legislativou a dále tímto nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „nákupní řád“) obchodní společnosti ONIO s.r.o., se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno, identifikační číslo: 27712885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 53871 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.Pneuservisy.cz (dále jen „e-shop“).

Internetový obchod je provozován společností Pneuservisy.cz s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 24123986, DIČ: CZ24123986, společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C 180728 (dále jen „provozovatel“) na webové stránce umístněné na internetové adrese www.Pneuservisy.cz (dále jen „e-shop“).

Nákupní řád pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání upravuje dodatek „Závěrečná ustanovení“. Ustanovení odchylující se od nákupního řádu je dále možné sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními nákupního řádu. Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží nebo služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží nebo služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícího nebo prostřednictvím telefonu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svojí povahou souhlas s uzavřením kupní smlouvy.

Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle potvrzení termínu realizace služby a to obvykle SMS nebo mailem, přičemž tato smlouva se řídí platnými nákupním řádem prodávajícího. Kupující obdrží elektronicky prostřednictvím e-mailu, odkaz na platné obchodní podmínky, které jsou archivovány a odkaz na informace týkající se odstoupení od této kupní smlouvy.

Kupní smlouva může vzniknout i v jiném než v jednom z výše popsaných případů, vždy ale musí dojít k jednoznačnému písemnému souhlasu prostřednictvím e-mailu s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího, nebo dokud nedošlo k realizaci služby. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a tomuto nákupnímu řádu. Kupní smlouva je archivována pouze do okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo služby.

Ceny služby nebo zboží

ONIO s.r.o., je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu Pneuservisy.cz jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob, nebo vyčerpání termínu služby.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, zejména v případě nedostupnosti zboží či služby, nebo v případě objednávek překračující běžný rámec maloobchodního prodeje. O zrušení a možnosti náhradního řešení (alternativní zboží, individuální cena) budeme kupujícího informovat telefonicky či e-mailem.

Objednání zboží nebo služby

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.

Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, kupující má možnost si objednávku vytisknout. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace (potvrzení o přijetí) objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednané služby a podobně) vyzvat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy nebude akceptován ani v případě, že se kupující a prodávající nedohodnou jinak (např. nedostupnosti služby).

Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující nese náklady za standardně využité komunikační prostředky pro komunikaci provozovatelem e-shopu (prodávajícím), pokud tato komunikace započala na straně kupujícího. Ke komunikaci lze využít kontakt prostřednictvím e-mailu, online chatu či vyplněním kontaktního formuláře uvedeného na stránkách e-shopu. Tato komunikace probíhá prostřednictví internetového připojení a cena za toto připojení se řídí dohodnutými podmínkami mezi kupujícím a poskytovatelem služby internetového připojení.

Kupující může zvolit pro kontaktování prodávajícího i volání na některé z pevných či mobilních čísel uvedených v kontaktech. Ceny za volání na tato čísla se řídí podmínkami dohodnutými mezi kupujícím a poskytovatelem telekomunikačních služeb. Pokud prodávající kontaktuje kupujícího prostřednictvím volání na pevnou linku kupujícího nebo na mobilní telefon kupujícího, pak náklady za tuto komunikaci nese prodávající. Kupující nese náklady i za komunikaci s využitím internetového připojení, i když tato komunikace započala na straně prodávajícího, avšak pouze v rozmezí dohodnutých podmínek mezi kupujícím a poskytovatelem internetového připojení.

Způsob platby

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, nebylo-li před uzavřením kupní smlouvy domluveno jinak.

  • Převodem: Po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. Zboží nebo službu zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo před realizací služby. Nebude-li možné dodržet bežnou lhůtu na provedené služby, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet. Realizace služby v pneuservise je umožněna po připsání platby na náš bankovní účet. Ověřeným kupujícím a státním institucím umožňujeme platbu na fakturu (převodem) se splatností 14 dnů. O tuto formu platby může kupující požádat, pokud má u nás opakované objednávky, případně je státní instituce.

  • Hotovostně v pneuservisu: V pneuservisu je možná hotovostní úhrada za objednané služby přezutí na e-shopu Pneuservisy.cz. Žádný pneuservis neumožňuje jinou než hotovostní platbu.

  • Online bankovní převody realizované přes GoPAY: On-line platba výhradně pro majitele účtu u vybraných bank. V případě bezchybného průběhu platby je částka ihned připsána na účet prodávajícího, vedeného u PayU a objednávka ihned po tomto připsání vyřizována. Nebude-li možné dodržet bežnou lhůtu na provedené služby, má zákazník právo na okamžité vrácení částky zpět na účet. Realizace služby v pneuservise je umožněna po připsání platby na náš účet u GoPAY (řádově hodiny od platby). Podporované banky: Komerční Banka (Mojeplatba), GE Money Bank, mBank, Fio banka, Raiffeisenbank (pouze eKonto), Sberbank.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží nebo služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Žádný ze způsobů platby není zpoplatněn, je tedy ZDARMA.

  • Elektronická evidence tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má prodávající (případně jeho odpovědný zástupce) právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím poskytnutých údajů. Proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě, přesně a kompletně.

Daňový doklad k zakoupenému zboží nebo službě

Kupující obdrží daňový doklad k zakoupenému zboží či službe v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce nejpozději v den realizace služby ve zvoleném pneuservisu, kde zároveň zákazník obdrží daňový doklad.

Tento doklad slouží současně jako doklad k provedené službě a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně uvedení elektronického podpisu.

Kupující může požádat o tištěnou verzi daňového dokladu. Tištěný daňový doklad je zasílán dodatečně prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta nejpozději do 5 pracovních dní od zažádání.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu kdy kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy, nebo odmítne-li realizaci objednané služby. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.

Ve všech těchto případech je kupující o této skutečnosti obratem telefonicky nebo písemně informován. V případě že kupující již uhradil platbu za předmět smlouvy, bude mu prodávajícím bez prodlení vrácena zpět na účet.

Možnost storna objednávky

Kupující má právo provést storno objednávky nebo její části, a to prostřednictvím uvedených kontaktů. Objednávka se považuje za stornovanou v okamžiku přijetí storna pracovníkem e-shopu. O stornování objednávky je kupující vždy obratem informován.

Po realizaci služby přezutí ve vybraném pneuservisu nelze této možnosti storna již využít.

Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

Reklamační řád pro reklamaci služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb poskytnutých prostřednictvím webového rozhraní www.pneuservisy.cz

Jako zprostředkovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu.

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 14 dnů od poskytnutí služby

V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

  • jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných podkladů.

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně.

Adresa k zasílání podkladů k reklamaci služby:

Kontaktní údaje: info@Pneuservisy.cz, adresa: ONIO s.r.o., Vienna Point, Vídeňská 101/119, Brno, 619 00

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení

Ochrana osobních údajů a GDPR

Veškeré informace o ochraně Vašich osobních údajů podle GDPR jsou uvedeny zde.

Závěrečná ustanovení

Dokončením nákupu povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v nákupním řádu a s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

Kupující má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v našem případě Česká obchodní inspekce (více na www.coi.cz). Toto právo se nevztahuje na kupujícího, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující může pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

  • Není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

  • V případě stornování rezervované objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu storno poplatku do výše 10% celkové kupní ceny zboží z objednávky.

  • Z části „Práva z vadného plnění“ je vyloučena informace „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí“

  • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

Pokud máte v jakémkoli bodě našeho nákupního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vyjdeme vám maximálně vstříc.

Tento nákupní řád je platný od 2.10.2017