Kdy a jak kontrolovat geometrii kol? Poradíme!

Kdy a jak kontrolovat geometrii kol? Poradíme!
Mezi nejvíce namáhané díly na vozech patří bezesporu pneumatiky, kola a nápravy. Hrozí jim poškození téměř stále, stačí chvilka nepozornosti. Najetí do výmolu nebo obrubníku a tyto díly opravdu trpí.

Kontrola geometrie kol

Nejčastěji dochází k poškození zavěšení čepů, tlumičů a samotných pneumatik. Ale co na první pohled nepoznáme, avšak nás to může ohrozit nejvíce je postupná změna nastavení geometrie kol. I malá odchylka geometrie kol ovlivňuje životnost pneumatik a je třeba ji pravidelně kontrolovat.

Kdy je potřeba provést kontrolu geometrie kol?

Základním pravidlem je kontrolovat geometrii kol pravidelně, minimálně tedy jednou ročně v servisu.

Krom toho je třeba geometrii zkontrolovat, pokud nastane havárie, ať menších, či větších rozměrů. Je doporučeno jí věnovat pozornost i v případě najetí do hlubokého výmolu, při nárazu na překážku, dále také při montáži nových pneumatik, při zjištění nerovnoměrného opotřebení pneumatiky nebo po jakékoliv opravě nápravy nebo řízení.

Poznám sám, že je geometrie kol poškozená?

Ano, a to jednoduchou kontrolou. Na rovném a bezpečném úseku silnici stačí pustit na chvilku volant a sledovat chování automobilu. Pokud se automobil samovolně stáčí na některou ze stran, je zřejmé, že je geometrie kol poškozená a je třeba ji nechat seřídit odborníkem.

V případě, že je geometrie kol opravdu poškozená, či špatně nastavená, může se rázem stát jízda ve vozidle nebezpečnou. Navíc v této situaci dochází i ke ztrátám ekonomickým – vlivem poškození pneumatiky, nápravy, řízení a zvýšené spotřeby paliva.

Naopak správné nastavení geometrie nápravy dle hodnot udávaných výrobcem zabezpečí přesnou ovladatelnost vozu a pohodlí při jeho řízení. Nižší valivý odpor pak snižuje míru opotřebení běhounu pneumatiky a má příznivý vliv i na spotřebu paliva.

Co všechno se v rámci geometrie kol kontroluje?

Mezi základní součást kontroly geometrie kol v každém případě patří odklon a sbíhavost kol.

Odklon kola

Odklon kola je úhel mezi střední rovinou kola a svislou osou vozu při přímém pohledu zepředu nebo zezadu vozidla. V případě, kdy se horní část kola naklání ven z vozidla, považuje se takovýto odklon za kladný, a pokud dovnitř, je tento odklon záporný. Problémy s odklonem kol mají vliv na nestálost chování vozidla při různém zatížení a při různých jízdních režimech.

Odklon od roviny by tak neměl být příliš velký, jelikož poté dochází k nerovnoměrnému opotřebení běhounu pneumatiky. Vzniká tak na ní určitý opotřebovaný pás, jež snižuje jízdní vlastnosti vozidla a je dále nebezpečný.

Výrobce při nastavování odklonu vozidla dbá na to, aby styčná plocha pneumatiky s vozovkou byla vždy co nejvyšší.

Odklon kol na vozidle

Zdroj: Pneumatiky.cz

Sbíhavost kol

Sbíhavost kol udává rozdíl vzdálenosti vnitřních okrajů ráfků na přední a zadní část kola ve výšce jeho středu.

Samotná podstata sbíhavosti kol spočívá v tom, že každé kolo směřuje jiným směrem v symetrii s podélnou osou vozidla. To má za následek vyvolání bočních sil, které působí na kola a vznik vratného momentu. Ten se poté snaží natáčet kola do přímého směru. Takovým způsobem vzniká předpětí v mechanismu řízení a zlepšuje se samotná stabilita kol. Pro celkové chování vozidla je hlavním přínosem směrová stabilita při brždění.

Pokud je sbíhavost velká, je často vozidlo nedotáčivé v zatáčkách a běhoun pneumatiky je nadměrně opotřebován na své vnější straně. V případě rozbíhavosti, tedy v situaci, kdy je vzdálenost na předním okraji ráfku vyšší než na jeho zadním okraji stává se vůz přetáčivým a běhoun pneumatiky je více opotřebován ze strany vnitřní.

Vhodným nastavením sbíhavosti lze snížit opotřebení pneumatik vlivem odklonu kola.

Sbíhavost kol na vozidle

Zdroj: Pneumatiky.cz

Jak se provádí, a kolik stojí nastavení geometrii kol?

V současné době jsou k měření geometrie kol využívány ty nejmodernější technologie, jež využívají měření laserem nebo pomocí kamerových systémů. Takovým způsobem je aktuální stav geometrie vyhodnocen již za několik minut.

Cena takové kontroly a nastavení geometrie se poté pohybuje v rozmezí od 500 do 1000 Kč.

Kontrolu nastavení geometrie kol není radno podceňovat, protože je důležitá jak pro vaši bezpečnost, ale i pro prodloužení výdrže pneumatik a ostatních namáhaných částí vozidla. Veškeré opravy a výměny, které vzniknou v důsledku špatné geometrie vozu, jsou poté výrazně nákladnější.

Související články

Všechny články